Phân biệt rõ tinh bột và bột các loại sắn dây, nghệ

Phân biệt bột và tinh bột sắn dây và nghệ

Cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn nên hôm nay, Chòm Cấy xin giải đáp về tinh bột và bột của các loại sắn dây, nghệ…

Tinh bột và bột là 2 sản phẩm hoàn toàn khác nhau.

Tinh bột sắn dây hay tinh bột nghệ là sản phẩm được chiết xuất như sau: làm sạch lớp vỏ, đem nghiền, vắt, lặng lọc lấy phần tinh bột và làm khô, khi làm khô xong thì tinh bột ở dạng các hạt to, nếu muốn nhỏ thì tiếp tục sử dụng máy nghiền.

Tinh bột nghệ chòm cấy sấy khô
Đây là inh bột nghệ sau khi làm khô và chưa nghiền nhỏ, theo chúng tôi thì không nên nghiền nhỏ
Hình ảnh minh hoaj bột sắn dây lai
Đây là hình ảnh tinh bột sắn dây thành phẩm

Bột sắn dây hay bột nghệ là sản phẩm được làm đơn giản như sau: làm sạch lớp vỏ, thái lát mỏng, làm khô và sử dụng máy nghiền nát thành bột.

Tinh bột được tách hoàn toàn khỏi các loại chất sơ, tinh dầu…. từ nguyên liệu thô.

Tuy nhiên hiện nay trên thị trường sắn dây thì cái tên gọi “bột sắn dây” hay “tinh bột sắn dây” đều ý nói tới 1 sản phẩm là “tinh bột sắn dây”. Vì tất cả sản phẩm được gọi là “bột sắn dây” trên thị trường hiện nay đều là “tinh bột sắn dây”.

Sản phẩm bột sắn dây Chòm Cấy là tinh bột hay bột. Sản phẩm bột sắn dây Chòm Cấy là tinh bột sắn dây được chiết xuất từ củ sắn dây ta 100% trồng hữu cơ.

Xem thêm