Tại sao lại lừa dối nhau?

Tại sao vì mình mà hại người?

Tại sao lấy công sức, lấy mồ hôi nước mắt của người mà trao người thứ không có giá trị thậm chí còn gây hại tới sức khỏe…? Đó liệu có phải là điều mà chúng ta thực sự muốn làm trong cuộc đời ngắn ngủi này?

MUA BÁN là thật giả, tốt xấu, đắt rẻ… đau đầu, mệt mỏi, tốn thời gian, tốn công sức… Bỏ công sức làm được đồng tiền đã khó nhưng dùng đồng tiền đó thì còn khó hơn… Chúng ta đang tự đánh mất niềm tin của những người Anh Chị Em máu mủ với nhau vì cái KHÔNG BIẾT của mình!

Con người đang vì CÁI KHÔNG BIẾT mà lừa dối thậm chí làm hại chính người Anh Chị Em máu mủ của mình bằng những sản phẩm giả dối, gây hại tới sức khỏe… Một dân tộc hùng mạnh là khi tất cả Anh Chị Em chúng ta khỏe mạnh, đoàn kết và yêu thương! Chúng ta cần những thực phẩm có giá trị, thật chất, an toàn từ tình yêu thương và sự hiểu biết đúng đắn!

Khi có tình yêu thương, không gì là không thể!

Trở thành thương hiệu được Tin, được Yêu và được Thương!

Phụng Sự tất cả nhân loại bằng Tình Yêu Thương và sự hiểu biết đúng đắn. Mang tới Hạnh Phúc và Niềm Tin cho đời bằng những sản phẩm có giá trị xứng đáng, thật chất, an toàn từ tình yêu thương và sự hiểu biết đúng đắn!

Lòng Trắc Ẩn, Tình Yêu Thương cho đồng bào, cho nhân loại bằng sự hiểu biết đúng đắn.
Tin tuyệt đối luật nhân quả, luật luân hồi!