Tại sao lại lừa đối nhau?

Tại sao vì mình mà hại người?

Tại sao lấy công sức, mồ hôi nước mắt của người mà đưa người thứ không có giá trị thậm chí còn gây hại tới sức khỏe…? Đó liệu có phải MUA BÁN hay là LỪA ĐẢO, HẠI NGƯỜI…?

MUA BÁN là thật giả, tốt xấu, đắt rẻ… đau đầu, mệt mỏi, tốn thời gian, tốn công sức… Bỏ mồ hôi xương máu làm được đồng tiền đã khó nhưng dùng đồng tiền đó thì còn khó hơn… Chúng ta đang đánh mất niềm tin của những người Anh Chị Em máu mủ với nhau vì cái KHÔNG BIẾT của mình!

Con người đang vì CÁI KHÔNG BIẾT mà lừa dối thậm chí làm hại chính người Anh Chị Em máu mủ của mình bằng những sản phẩm giả dối, gây hại tới sức khỏe… Một dân tộc hùng mạnh là khi tất cả Anh Chị Em chúng ta khỏe mạnh, đoàn kết và yêu thương! Chúng ta cần những thực phẩm tốt, thật chất, an toàn bằng trách nhiệm, tình yêu thương và lòng trắc ẩn!

Khi có tình yêu thương và lòng trắc ẩn, không gì là không thể!

Trở thành thương hiệu được TIN, YÊU và THƯƠNG.

Phụng Sự được tất cả Anh Chị Em máu mủ bằng Tình Yêu Thương và Lòng Trắc Ẩn. Mang tới Hạnh Phúc và Niềm Tin cho đời bằng những sản phẩm thật chất, có ích, an toàn và xứng đáng với giá trị Anh Chị Em bỏ ra.

Lòng Trắc Ẩn, Tình Yêu Thương cho đồng bào, cho nhân loại bằng TÂM THIỆN LÀNH và HIỂU BIẾT!
Tin tuyệt đối luật nhân quả, luật luân hồi!